Μελέτη και αδειοδότηση νέας Τριώροφης οικοδομής με στέγη στην Άρτα.