Μελέτη Ισόγειας Παραθεριστικής Κατοικίας στα παράλια της Πρέβεζας.