Μελέτη Νέα 3-όροφης Οικοδομής επί pilotis με Στέγη.