Μελέτη και Επίβλεψη 3-όροφης οικοδομής επί pilotis.