Επανασχεδιασμός και αποπεράτωση διαμερίσματος με σοφίτα.