Σχεδιασμός εκθεσιακού χώρου της εταιρείας Ηπειρωτικής Τεντοποιίας.