Διαμόρφωση διαμερίσματος που είναι στο στάδιο των επιχρισμάτων. Επιλογή υλικών, σχεδιασμός ειδικών κατασκευών.