Αποκατάσταση κτηρίου κατοικίας. Επανασχεδιασμός των λειτουργιών ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Ενεργειακή θωράκιση και αναβάθμιση της υπάρχουσας κατασκευής.