Ανακαίνιση του γραφείου της διαιτολόγου Μαίρης Ναυρόζογλου “DietMed” στα Ιωάννινα. Πρόθεση της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός χώρου που να αποπνέει ηρεμία και να είναι λειτουργικός. Σχεδιάστηκε σαν κεντρικό στοιχείο ένα μεγάλο καμπύλο γραφείο που πλαισιώθηκε από ξύλινες κατασκευές σε καθαρές γραμμές. Μεταξύ του χώρου της αναμονής και του γραφείου της διαιτολόγου, σχεδιάστηκε ξύλινη κατασκευή με τζάμια ώστε να επιτρέπεται ο έμμεσος φωτισμός.