Ανακαίνιση κατοικίας με έμφαση στη διατήρηση του αρχικού της χαρακτήρα.