Ανακαίνιση κατοικίας με έμφαση στο μοντέρνο σχεδιασμό.