Επανασχεδιασμός και αποπεράτωση ορόφου οικοδομής του 1980.