Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

Γενικές Μελέτες

 • Τοπογραφικές
 • Αρχιτεκτονικές
 • Στατικές
 • Ηλεκτρολογικές
 • Μηχανολογικές

 

 

Αρχιτεκτονική

 • Ανακαίνιση καταστήματος
 • Ανακαίνιση κατοικίας
 • Σχεδιασμός αντικειμένων, επίπλων, φωτιστικών
 • Προτάσεις εσωτερικής &εξωτερικής Διακόσμησης
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

 

Ηλεκτρολογικές – Μηχανολογικές – Ενεργειακές Μελέτες

 • Ισχυρά & Ασθενή Ρεύματα
 • Φωτοτεχνία
 • Κλιματισμός – Αερισμός
 • Πυρανίχνευση & Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων & Εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων – Λεβήτων & Συστημάτων Κλιματισμού

 

Αδειοδοτήσεις

 • Οικοδομικές άδειες
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας
 • Παρασκευαστηρίων, Εργαστηρίων, Συνεργείων