Πρόταση ανακαίνισης εξωτερικής όψης κτηρίου

Block157A / Πρόταση ανακαίνισης εξωτερικής όψης κτηρίου

Πρόταση ανακαίνισης εξωτερικής όψης κτηρίου

κωδικός : Ren.H.04  

Οι ιδιοκτήτες του κτηρίου μας ζήτησαν τις ελάχιστες παρεμβάσεις σε ένα εξοχικό σπίτι στα ορεινά Τζουμέρκα ώστε να αποκτήσει παραδοσιακό χαρακτήρα.

Αρχ. μελέτη:

Αναστασία Θεοδώρου

Διεύθυνση :

Μελισσουργοί Άρτας

Έτος μελέτης:

2010

Category:

Κατοικίες