Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου

Block157A / Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου

Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου

κωδικός : Pub.Des.01

Στα πλαίσια εργασίας στο έργο «Ανάδειξη – Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αρχαίας Αμβρακίας: Οχύρωση – Δυτική Νεκρόπολη- Μικρό Θέατρο – Ναός Απόλλωνα» στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, μελετήσαμε τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας.

Η μελέτη περιελάμβανε τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου, την κατάβαση στον αρχαιολογικό χώρο καθώς και τη διαμόρφωση διαδρομής για τους επισκέπτες στη Δυτική Νεκρόπολη.

Αρχ. σχεδιασμός :

Αναστασία Θεοδώρου

Διεύθυνση :

Άρτα

Έτος μελέτης:

2012

Category:

Αστικός Σχεδιασμός